جلسه سوم: رابطه امام و امت

جلسه سوم: سه شنبه 11/4/1392 ساعت 10 صبح

موضوع: رابطه امام و امت

در ابتدا خلاصه ای از درس گذشته گفته شد و بعد درس سوم داده شد. اول کلاس با نشان دادن یک تکه نبات از بچه ها خواستم که آن را توصیف کنند و بعد خودم توضیحاتی در مورد نبات شاخه و نبات کاسه دادم و این مثال را ربط دادم به همبستگی بین مومنان که باید مثل نبات شاخه باشند و محور وحدت داشته باشند نه مثل نبات کاسه.

در ادامه داستان عقد اخوت بین مهاجرین و انصار مدینه گفته شد و بعد از آن اهمیت ارتباط با امام و ویژگی های امام گفته شد.

در پایان از بچه ها خواسته شد که در مورد داستان جنگ احد تحقیق کنند و برای جلسه بعد بیاورند؛ همچنین آیه 152 سوره آل عمران را در قرآن پیدا کنند و همراه با ترجمه فارسی آیه به کلاس بیاورند.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید