جلسه اول

امروز پنج شنبه 23 خرداد، اولین جلسه طرح خادمین شهر بهشت (فاز هفتم) با موضوع سبک زندگی با حضور دانش آموزان زیر در تشکیل شد:

زینب آقائی، فهیمه آقائی (مهمان)،‌ مریم اشراقی، فاطمه بهرامی

مریم بیگلر، زهرا حسن زاده، ماریه دلشاد، ستاره صباغ

فاطمه صبوحی، بیتا طاهری، زهره قندهاری، زهرا کابلی

یاسمن کیخایی،‌ فاطمه منیری، بهاره نجفی، مبینا نجاریان، ریحانه همتی

در این جلسه فصل اول از کتاب امام رضا (ع) تدریس شد و بچه ها برای هر یک از داستان ها نامی پیشنهاد دادند و برای اجرای نمایش گروه بندی شدند.

/ 0 نظر / 9 بازدید